Trajectbegeleiding op maat

Homerun biedt ambulante begeleiding aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en problemen op meerdere leefgebieden. Veel van hen is nog geen 18 jaar. Er gebeurt vaak nog maar weinig voor deze groep, want wanneer jongeren 18 jaar worden, vallen ze in zorgland tussen wal en schip. Maar niet als het aan ons ligt!

Met Homerun bieden wij hen trajectbegeleiding en behandeling op maat. De standaard trajecten sluiten namelijk niet aan bij hun behoefte. Een pittige reis, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, waarbij ze vooral zelf aan slag zijn.

Wij kunnen snel starten. We werken niet met wachtlijsten en maken direct bij aanvang goede vervolgafspraken met onze cliënten, zodat we meteen duidelijke stappen zetten.

Vier honken

De ambulante begeleiding van Homerun bestaat uit het doorlopen van een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Van lichte tot zware problematiek en we zijn aanwezig in de forensische zorg. Ieder honk bevat persoonlijke doelen en is een stap dichter bij zelfstandigheid. Het traject is dus voor iedereen anders. Als honk 4 is bereikt en er is geen ondersteuning meer nodig, dan slaat de jongvolwassene een Homerun en leidt zijn leven zelfstandig en/of met hulp van zijn netwerk. Gaat er toch iets mis, dan kijken we samen hoe we dat een volgende keer kunnen voorkomen. Wij lopen niet weg voor echt moeilijke situaties waarin onze cliënten regelmatig terechtkomen.

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat de jongvolwassenen zelf actief meewerken aan het werken aan een betere toekomst. We zijn er wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij moeilijke afspraken bij instanties of ter ondersteuning bij het zoeken naar werk. Maar wat ze zelf kunnen, doen ze ook helemaal zelf. Gaat er toch weer iets fout? Dan kijken we samen hoe we dat een volgende keer kunnen voorkomen.

Wij zijn de schakel tussen familie, vrienden en ketenpartners

Daarnaast zijn we de schakel tussen de verschillende ketenpartners. De cliënt heeft vaak te maken met meerdere zorgaanbieders, werkcoaches, wooncoaches, behandelaren en bijvoorbeeld artsen. Daarnaast is de relatie met familie en vrienden vaak moeizaam. We proberen alle partijen om de jongvolwassene heen samen te brengen. Zodat de verschillende vormen van zorg en hulpverlening zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Ik heb voor jullie gekozen vanwege het Homerunconcept en omdat jullie gericht zijn op de LVB-problematiek. De doelen zijn gericht op het zelfstandig maken van de cliënt en dat vond ik passend in deze casus. Daarnaast heb ik goede ervaringen met Homerun in Zeist.

Naj Andringa, WMO consulent gemeente West Maas en Waal

Contact

Meer informatie over Homerun? Onze medewerkers van het Centraal cliëntservicebureau staan u graag te woord. Of neem contact op met één van de contactpersonen van de regionale Homerunkantoren.

Aanmeldformulier Homerunkantoren