Homerun Forensische Zorg

Begeleiding en behandeling voor mensen met een justitiële titel en (vermoeden van) LVB

Mensen met LVB en/of een psychische stoornis zijn extra kwetsbaar en lopen meer kans om in aanraking te komen met politie en justitie. Ook is er een groter risico op recidive bij deze doelgroep. Voor de veiligheid van de samenleving en het voorkomen van recidive, is het belangrijk dat zij passende behandeling en begeleiding ontvangen. Deze gespecialiseerde zorg binnen het zgn. strafrechtelijk kader valt onder Forensische Zorg.

Homerun Forensische Zorg

Als expert op het gebied van LVB en multiproblematiek begeleiden en behandelen wij mensen met een justitiële titel en (vermoeden van) LVB. Wij werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties zetten wij een traject uit. Wanneer ook sprake is van agressieproblemen, bieden wij behandeling voor agressieregulatie. Een programma speciaal op maat gemaakt voor mensen met LVB. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen bij Homerun.

‘Onze doelgroep heeft vaak moeite om zich voor langere tijd te houden aan afspraken. Ze hebben meer nodig dan alleen een afsprakenkaartje. Iemand die ze achter de broek aan zit.’

Jan
Begeleider

Onze werkwijze

Wij begeleiden onze cliënten in de eigen omgeving, ongeacht hun leef-, woon- of werksituatie. Doordat wij snel en al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld in de PI) het traject kunnen opstarten, bouwen we aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag. Dat doen wij door naast de cliënt te staan, goed te luisteren en contact te maken over wat er echt aan de hand is. Onze gespecialiseerde en ervaren medewerkers maken gebruik van de verschillende diensten en specialisten van Humanitas DMH. Daarnaast werken we samen met een netwerk van gespecialiseerde partners en stemmen we de begeleiding af met het sociale netwerk van de cliënt.

‘De mens staat in onze hulp centraal, niet het delict. Maar uiteindelijk is het wel onze opdracht om zo veel mogelijk recidive te voorkomen, dus die antenne blijft wel aanstaan.’

Annet Bruikman
Trajectbegeleider

Behandeling Agressie Regulatie op maat LVB (ARopMaat-LVB)

ARopMaat-LVB is een behandeling voor volwassenen met LVB waarbij sprake is van (ernstige) agressieproblematiek en een matige tot hoge kans op recidive. De behandeling is gericht op het vergroten van de zelfregulatie van cliënten en sluit aan op de specifieke hulpvraag en het recidiverisico. Afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft, wordt het programma op maat samengesteld met verschillende optionele modules. Bijvoorbeeld de partner- of netwerkmodule. Verschillende probleemgebieden worden daarbij aangepakt. De behandelaar bezoekt de cliënt wekelijks of tweewekelijks thuis, op het werk of in de PI.

Locaties en contact

Wij bieden Homerun Forensische Zorg in verschillende regio’s. Op onze locaties Vogelhof in Ter Apel en Stadwijck in Sappemeer bieden wij 24-uurs zorg. In de overige regio’s in Nederland bieden wij ambulante zorg. Neem voor de contactpersoon in uw regio contact op met ons Centraal Cliëntservice Bureau.

Aanmeldformulier