Homerun Goeree-Overflakkee

Samen werken aan een gelukkiger leven

Voor (jong)volwassenen met een LVB is de wereld complex en ontoegankelijk. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijker in valkuilen stappen die tot problemen leiden, zoals verslaving, schulden en criminaliteit. Een leven dat ze zelf ook niet voor ogen hebben.

Ondersteuning op maat

Een vaste begeleider kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen. De begeleider werkt daarbij altijd samen met de trajectcoördinator. De cliënt doorloopt een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passend werk of dagbesteding, of ondersteuning bij het vinden van structuur en het vergroten van het zelfvertrouwen. De stappen die we in een traject zetten, zijn de 4 honken om een Homerun te slaan. Dankzij Homerun én hun eigen inzet doen zij weer snel positiever mee in de samenleving.

Schakel tussen ketenpartners

Daarnaast zijn we de schakel tussen de verschillende ketenpartners. Deze proberen we om de cliënt heen samen te brengen. Zodat de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Gezinsondersteuning

Homerun biedt gezinsondersteuning als er sprake is van een LVB en problemen op meerdere leefgebieden bij één of meer gezinsleden, waardoor de opvoeding van kinderen zorgelijk kan worden.

Homerun hielp me vooral om orde te krijgen in mijn leven. Een uitkering, een woning. Ze zijn daar heel open. En ze pushen niet. Ze geven simpel aan wat er allemaal kan en wat
de gevolgen zijn. Maar ze geven ook niet snel op. Als het op de ene manier niet kan, dan zoeken ze wel een andere manier.

Fernon
Cliënt Homerun

Contact

Homerun Goeree-Overflakkee is een ambulante locatie. Cliënten worden in de thuissituatie of op een af te spreken plek gezien. Neem voor vragen of meer informatie contact op met onze trajectbegeleider.