Homerun Lifecoaches

Het zal je gebeuren. Je zit diep in de schulden, je voelt je rot en ja, regelmatig neem je dan een blowtje. Even niet meer voelen… Het is chaos in je leven. En nou heb je ook weer een brief dat je naar die werkcoach bij de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente toe moet. Want je moet een baan zoeken, anders raak je ook nog je uitkering kwijt. Maar hoe dan?! Alles gaat al steeds mis… Dan ga ik maar gewoon niet…

Homerun Lifecoaches

Lifecoaches: Dé schakel tussen werkcoaches van gemeenten en jongeren met problematiek op meerdere leefgebieden.

Samenwerking Lifecoaches Homerun en werkcoaches in de regio Lekstroom

In 2018 is in de regio Lekstroom een pilot gestart waarin werkcoaches van de Werk en Inkomen Lekstroom (gemeentes Nieuwegein, Houten, IJsselsteijn, Lopik en Vijfheerenlanden) een samenwerking met de Lifecoaches van Homerun zijn aangegaan. Met behulp van de Homerunmethodiek willen zij jongeren met een uitkering en problemen op meerdere leefgebieden helpen naar een opleiding of naar werk.

Het is voor werkcoaches vaak een moeilijke opgave om deze jongeren aan het werk of op een opleiding te krijgen. Meestal zijn dat jongeren met een moeilijk verleden, met een licht verstandelijke beperking (LVB), een laag zelfbeeld en heel weinig zelfvertrouwen. Veel van hen hebben problemen op het gebied van huisvesting, veroorzaken overlast, hebben schulden en/of er is een verslaving in het spel.
Met zoveel onrust in hun leven is het moeilijk om een studie te volgen of om zich te richten op het vinden van een baan en die te behouden. Neem daarbij een flinke portie faalangst en je begrijpt waarom zij niet komen opdagen op hun afspraken bij de afdeling Werk & Inkomen, uit beeld verdwijnen en steeds dieper in de problemen komen.

Als werkcoaches bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) helpen wij jongeren om een stap vooruit te zetten. Het liefst direct naar school of werk. Soms is dit niet mogelijk en hebben ze bijvoorbeeld eerst professionele hulp nodig. Wij bespreken met de jongeren welke actie ze moeten ondernemen en maken met hen een plan van aanpak. Daar moeten ze zelf mee aan de slag.

Sommige jongeren hebben extra ondersteuning nodig bij het zoeken van hulp. Meer dan wij hen kunnen bieden. We zijn daarom erg blij met de samenwerking met Homerun Humanitas DMH. Door de kennis, tijd en humane aanpak van de Homerun Lifecoach krijgen jongeren de extra begeleiding die nodig is om direct de juiste stappen te zetten en drempels te overwinnen. Juist de samenwerking tussen WIL en Homerun maakt een doelgericht plan van aanpak succesvol. Niet per se direct met werk of studie als resultaat. Maar de jongeren zetten eerder concrete stappen in het verbeteren van hun situatie. Hierdoor kunnen ze uiteindelijk ook eerder op eigen benen staan.

Pepijn Alders en Sarena Ostby
Werkcoaches Werk en Inkomen Lekstroom

Expert

Homerun is expert op het gebied van jongeren met LVB én multiproblematiek. Na gesprekken met de werkcoaches zagen wij mogelijkheden om de jongeren van de regio Lekstroom volgens onze Homerunmethode te helpen. Homerun werkt outreachend, wat betekent dat de Lifecoach naar de jongeren toe gaat.

Snelle start

Door de nauwe samenwerking tussen de werkcoaches van de gemeente en de Homerun Lifecoaches kunnen jongeren heel snel van start met het traject. De Lifecoach gaat naar de jongere toe en neemt de tijd voor een goede kennismaking. Eerst wordt gewerkt aan het creëren van een vertrouwensband met de jongere.

“Na de eerste kennismaking gaan wij naar de jongeren toe. Door deze manier van contact blijft de jongere in beeld bij de gemeente..” Zegt Nanske van Campen – Homerun Lifecoach.

Onze Homerunspecialisten weten altijd aan te sluiten bij de jongeren, zij gaan naast hen staan en gaan een samenwerking met ze aan. Want uiteindelijk moet de jongere zélf ook echt aan de slag. Met de ondersteuning van de Lifecoach worden problemen stap voor stap aangepakt.

Hoe verloopt een traject?

De Lifecoach wordt ingeschakeld als een werkcoach ziet dat een jongere meer problemen heeft, zoals schuldenproblematiek, revalidatie van bijvoorbeeld een ongeluk of medische ingreep, psychische belemmeringen (zoals depressie, PTSS). Maar ook bij zaken als inburgeringsverplichtingen of alleenstaand ouderschap waarbij opvang geregeld moet worden.
De Lifecoach gaat na een aanmelding naar de jongere toe. Samen brengen ze de problemen in kaart en kijken ze wat nodig is om deze op te lossen.

De drempel om naar een afspraak bij Werk & Inkomen te komen, is voor de jongeren heel hoog. Daarom is het juist effectiever dat de Lifecoach wél naar de cliënt toe kan gaan om te ondersteunen. Samen kunnen we dan naar de afspraak bij de gemeente gaan.” Aldus Homerun Lifecoach Naziha Louaazizi

.

6 maanden begeleiding op maat

In een periode van 6 maanden proberen we waar nodig partijen in te schakelen en aan elkaar te koppelen, zoals schuldhulpverlening, de GGZ of een Buurtteam. Zo ontstaat er weer stabiliteit in het leven van de jongere en is zijn situatie veel overzichtelijker. Na deze periode ligt er een concreet stappenplan waarmee de jongere weer kan worden overgedragen aan de werkcoach .

Positief resultaat

De resultaten van de pilot zijn positief, bij alle jongeren is onder regie van de Lifecoaches de juiste hulp ingeschakeld, waardoor hun leven stabieler is en zij in staat zijn om gericht naar opleiding en/of werk te zoeken.

Het komende jaar gaan wij verder met deze samenwerking in de regio Lekstroom en wij hebben de ambitie om dit landelijk uit te rollen!